BAOFENG UV-5R / UV-5X

NASTAVENÍ Baofeng UV-5R / UV-5X
Nastavení je na internetových stránkách mnohokrát popsáno. Jsou to jak funkce staničky samotné (osvětlení dyspleje, ozvučení hlasem, rádio, ...atd), tak i nastavení jenž se týkají přímo provozu vysílání. Které jsou nezbytné pro komunikaci přímo pouze mezi dvěmi stanicemi a nebo komunikace skrze převaděče. Takové to věci se rozdělují na frekvence s radioamatérskou licenci, placenými pásmy (komerčními a nekomerčními), státními, nestátními službami a občanskými pásmy bez licence které se musí řídit pravidly a povoleními ČTU (český Telekomunikační Úřad). Nastavení pro PMR je bez nastavení pro převaděče. Jimiž jsou odskoky mezi vysílací a přijímací částí vysílače a přijímče. Ale modernější PMR446 již mají také k použití subtóny (ctcss, dcs) . Na řádně ČTU schválené radiostanici PMR se už ani z podstaty její funkce samotné ani nelze spojit s převaděči mimo PMR pásmo. Přesto již se najde na internetu několik novinek o převaděčích pro PMR frekvence. Jen jsem nenašla nikde jejich umístění. Ohledně rozdělení jednotlivých frekvenčních pásem by lidé věci znalí k tomu přidali mnohem daleko více poznatků a připomínek že by se to sem ani nevešlo. A asi nejen pouze mne by z toho okamžitého návalu spousty informací rozbolela hlava. K nastavení Baofenga mohu velmi doporučit "popis_nastavení_a_funkcí_radiostanice_v_hlavním_MENU" staničky jako takové v českém jazyce, které jsem nalezla na jednom z google disků. Opravdu velmi dobrý manuál s podrobným popisem jednotlivých nastavení. Doporučuji. Nezapomínejme že nelze vše nastavit pro všechno stejně. Co druh provozu, to jiné nastavení. Nechť jde o kroky, odskoky, frekvence, subtóny ...atd. Ta nejdůležitější část nastavení radiostanice stále zůstává na vás. Podle toho jaký druh provozu budete využívat. Kde a jak nastavit, naleznete v odkazu na "popis nastavení........MENU" o pár řádků výše. Pokavaď vám bude stačit běžný uživatelský manuál k obsluze v češtině tak taky dobře.
Sdílené kanály na [2m, 70cm, PMR] je pro správné fungování zapotřebí si nastavit_kmitočet do paměti [MEM-CH => 127 kanálů] pro opakované používání nebo pouze přímo zadat na dyspleji bez uložení do paměti.. Dále vysílací výkon [TXP=> High 5W/Low 1W] nastavíme pro PMR na 1W, jelikož povolených je max. 0,5W jenž na této radiostanice nelze nastavit. A pro 2m a 70cm použijeme podle tabulek níže. Je zapotřebí i krok [STEP => 12,5Khz/6,25Khz] nastavit na hodnotu 6,25Khz pro PMR a ostatní 12,5Khz. Případně podle okolností také subtóny R-CTCSS, T-CTCSS, R-DCS, T-DCS které umí i novější PMR446 stanice. Subtóny pro Baofenga nalezneme v uživatelském manuálu pro tuto radiostanici. Co to vlastně subtóny CTCSS nebo DCS jsou? Když to řeknu po lopatě, tak by se to dalo přirovnat k heslu, melodii, písničce, která otevře dveře převaděče a nebo nějaké radiostanice. Neměli bychom také zapomenout si nastavit šíři pásma [WN - Wide široké/ Narrow úzké] na hodnotu Narrow. Pro poslech na obou_frekvencích [A horní a B dolní řádek na dyspleji] současně si nastavíme volbu [TDR => On/Off] jako On. Pro nastavení vysílání a poslech pouze na jedné frekvenci zvolíme OFF (na dyspleji řádek A či B). Pro volbu vysílání a poslechu na řádku A nebo B na dyspleji ještě zvolíme [TDR-AB => A/B] podle libosti. Krom pár voleb si lze hlavní nastavení uložit při programování po kabelu rovnou do paměti radiostanice či souboru. Pak se již ničím člověk nebude muset zabývat mimo zvolení kanálu na dyspleji. Přehled co jak si nastavit je také níže v tabulkách či podle serveru www.radiosvet.cz. To jsou asi tak ty základní volby, jenž mne zrovna napadly.
PÁSMO 2M (VHF) sdílené kanály
[MEM-CH] Kmitočet [TXP] [STEP]
1 172,650 Mhz 5W 12,5Khz
2 172,725 Mhz 1W 12,5Khz
3 172,950 Mhz 5W 12,5Khz
4 172,975 Mhz 5W 12,5Khz
5 173,050 Mhz 1W 12,5Khz
PÁSMO PMR sdílené kanály
[MEM-CH] Kmitočet [TXP] [STEP]
11 446,00625 Mhz 0,5W 6,25Khz
12 446.01875 Mhz 0,5W 6,25Khz
13 446.03125 Mhz 0,5W 6,25Khz
14 446.04375 Mhz 0,5W 6,25Khz
15 446.05625 Mhz 0,5W 6,25Khz
16 446.06875 Mhz 0,5W 6,25Khz
17 446.08125 Mhz 0,5W 6,25Khz
18 446.05625 Mhz 0,5W 6,25Khz
PÁSMO 70cm (UHF) sdílené kanály
[MEM-CH] Kmitočet [TXP] [STEP]
6 448,490 5W 12,5Khz
7 448,570 5W 12,5Khz
8 448,610 5W 12,5Khz
9 449,770 1W 12,5Khz
10 449,810 1W 12,5Khz
Převaděče jsou již jiná kategorie která je na delší popis. Převaděč funguje jako prostředník mezi dvěmi stanicemi nebo celou skupinou jednotlivých stanic, někde vysoko nad okolní krajinou. Princip je takový, že převaděč na frekvenci A poslouchá (přijímá) a na frekvenci B pak vysílá. Jednoduše tento signál převádí z jedné frekvence na druhou. Od toho se odvodil název "Převaděč". Rozdíl mezi přijímací frekvencí a vysílací frekvencí B se říká "odskok". Jako jsou pro nás známé 0.6Mhz, 7.6Mhz a nebo jiné hodnoty pro jiné služby. K tomu je vydán seznam rozdělení frekvencí a dalších hodnot pro jendotlivé služby pod názvem Bandplán. Ale co je hlavní. Pro vysílání v těchto pásmech je zapotřebí mít radioamatérskou koncesi od ČTÚ (Český Telekomunikační Úřad). Nastavení radiostanice pro převaděče probíhá v podstatě tím samým způsobem jako pro sdílené kanály. Jen se tam zadají parametry dle bandplánu a konkrétních případů. Jeden takový seznam českých FM převaděčů s konkrétními nastavením naleznete ...zde. Který můžete porovnat podle mapky níže. Existují i opakovače na jedné frekvenci.
hamradioschool.com
poupa.cz
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
Chci přidat jako jsou digitální provoz (D-star), Echolink, SSTV, CW, Packet Radio, CB, RTTY, FAX. Ale to je oblast zájmu zcela mimo provoz Baofenga. Určitě však nebude na škodu když o nich něco málo budete vědět. Při vysílání se setkáme se šumem, prolínání a nesrozumitelných hovorů z větších dálek, prskání od atmosférických jevů, rušení od elektronických zařízení...atd. Pro zjištění atmosférických jevů si můžeme zjistit současný stav podle různých předpovědí a map. Mezi ně zde mohu například uvést online mapu ukazující výskyt blesků a bouřek nejen nad Evropou, šíření vln KV, sluneční aktivita, Radar CHMÚ, aktuální Ionogram. Synoptická předpověď.Více je k nalezení nejen na stránkách "Český Radioklub".
A co dál?
Takto by se dalo řící že radioamatéři vysílají mezi sebou jen proto aby si mohli popovídat o králíkárnách s králíky na zahradě, politice, manželkách ...atd. Díky za to že je realita jiná. Pořádají se závody dálkových spojení (QSO) hlasem či morseovou abecedou. Co z toho? Někdy to znamená vyrazit na nějaké dostatečně vyvýšené místo nad okolím nebo se zůčastnit veřejných mistních či mezinárodních akcích různých států.. Někteří tam přijedou autem, jiní s maringotkami a rozmístí si tam své antény či jen s ruční radiostanicí. Pro někoho jde u nás o výlet na pár hodin, jiného na jeden den a pro jiné to je v maringotkách na několik dní. Do svých poznámek (Logbook) si poznamenávají s kým a odkud se spojili nebo zaslechli protistanici a za jakých okolností. Na základě toho někteří odesílají protistraně takzvané QSL lístky. Jenž potvrzují vzájemné rádiové spojení. Na QSL lístku se nachází značka radioamatéra, odkud případně pochází (QTH-locator), další parametry a s nějakou tou grafickou úpravou.
www.QSL.cz
Tímto chci poděkovat všem serverům a jednotlivcům od nichž pochází některé materiály a informace uvedené na těchto osobních stránkách. Autorská práva jednotlivých materiálů patří jejich skutečným autorům.

Guri.cz © 2009-2019